teksten  :  Age Klink, Hein van Haaren, Sandra Smets, Arie van Geest, Kees Vollemans
taal  :  Nederlands
publicatie  :  2015
130 pagina's,  227 x 293 x 15 mm,  hard-cover
ISBN  978-90-813084-5-8
verkoopprijs  :  € 25,00  »  bestellen
 
Stichting Clio Rotterdam
Age Kink - Schilderschrijver
Age Klink (1940) is schilder en dichter, werkzaam in de stad van zijn geboorte. Zijn schilderkunst wordt gekenmerkt door een consequente aandacht voor het schrift. Dit schrift is er niet om gelezen te worden, maar is er als een structuur die het doek beschrijft en beeld op zichzelf is. Of zoals in een bepaalde periode in dialoog is met een beeld van een portret of figuur die achter het schrift opdoemt.

Zijn schilderen gaat over worden en zijn. De structuren zijn herkenbaar van steeds dezelfde hand die schrijft, wist en herschrijft. In deze wereld van ritmische lijnen op een bed van zware kleuren ontstaat een niet perspectivische ruimtelijkheid.

De schilderijen van Klink zijn meditatief en laten het ontstaan ervan zien. Ook zijn het werken voor gedachtewisselingen, waarin verschillende interpretaties tegen elkaar worden gezet en afgewogen.

Age Klink kan ons met zijn werk lang bezig houden.
 
Info
Fotografie: Rick Messemaker
Vormgeving: Bart de Haas
Druk: UNICUM | Gianotten Printed Media
Bindwerk: Abbringh boekbinderij

Publicatie
Deze uitgave kwam mede tot stand dankzij financiële bijdragen van:

•  Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
•  Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
•  Stichting Bevordering Volkskracht
•  G.Ph. Verhagenstichting
•  Stichting Hartenfonds
•  Erasmusstichting Rotterdam
Enkele afbeeldingen uit het boek:
   
   
        # naar boven