Clio stimuleert en ondersteunt projecten en publiceert boeken over beeldende kunst en (Rotterdamse) kunstenaars.
 
Stichting Clio Rotterdam
Stichting Clio Rotterdam
De Stichting Clio Rotterdam publiceert kunstenaarsboeken van en monografieën over Rotterdamse beeldend kunstenaars.

Het streven is elk kalenderjaar één boek uit te geven, afhankelijk van de omvang en de mate van succes bij het verwerven van de benodigde financiën.
Stichting Clio Rotterdam
Mathenesserlaan 162-b
3015 CL Rotterdam
info@stichtingclio.nl

Bank: NL45ABNA0440645433
KvKnr.: 24420104
Fiscaal nr.: 818371249

ANBIStichting Clio is een
ANBI-erkende instelling.
Het bestuur van Stichting Clio bestaat uit:

• Hans Walgenbach (voorzitter)

• Rob de Moes (secretaris/penningmeester)

• Bas Kwakman (lid)

• Siebe Thissen (lid)

• Dingenus van de Vrie (lid)

Het bestuur is onbezoldigd. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.Jaarverslagen 2017 en 2018
Download PDFJaarverslag 2016
ACTIVITEITEN

In 2016 vonden voorbereidende activiteiten plaats voor publicatie van het boek over de beeldend kunstenaar Kees Timmer (te verschijnen in 2018).

INKOMSTEN EN UITGAVEN

Jaarrekening Stichting CLIO 2015
Beginsaldo per 31-12-2015: € 5.471,03
Eindsaldo per 31-12-2016: € 4.591,85

Inkomsten
Er waren geen inkomsten.

Uitgaven
Algemene kosten Clio € 902,18
Jaarverslag 2015
ACTIVITEITEN

De belangrijkste activiteiten in 2015 waren:
1. Uitgave van het boek over Age Klink
2. Uitgave van een boek van Wim Gijzen in samenwerking met Verbeke Foundation.

INKOMSTEN EN UITGAVEN

Jaarrekening Stichting CLIO 2015
Beginsaldo per 31-12-2014: € 17.307,87
Eindsaldo per 31-12-2015: € 5.471,03

Inkomsten
De inkomsten bestonden uit twee donaties:
€ 6.500,00
€ 3.300,00
Totaal inkomsten: € 9.800,00

Uitgaven
T.b.v. boek Age Klink €15.388,74
Donatie boek Wim Gijzen € 6.050,00
Algemene kosten Clio (website en bankkosten) € 198,10
Totaal uitgaven: € 21.636,84


 
Webdesign en logo: Studio Auer